Dokümanlar

İKÜ Teknoloji ve Proje Destek Birimi'nin (TPDB) kullandığı dokümanlar, yönerge ve ilkelere aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Teknoloji ve Proje Destek Birimi Yönergesi e
İKÜ Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Yönelik Destek Programı Esas ve İlkeler(İKÜ-ULEP) e
Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri (BAP) e
Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı (BİLSAP) Yönergesi e
İKÜ Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi e
ULEP Başvuru Formu  e
Buluş Bildirim Başvuru Formu  e

Bilimsel Ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı 
Başvuru Formu

e
PGK Proje Başvuru Formu e
PGK Desteklenen Proje Onay Formu e
İKÜ-BAP Proje Ara Rapor Formu e
İKÜ-BAP Proje Başvuru Formu e
İKÜ-BAP Proje Sonuç Raporu Formu  e