Dokümanlar

İKÜ Teknoloji ve Proje Destek Birimi'nin (TPDB) kullandığı dokümanlar, yönerge ve ilkelere aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Teknoloji ve Proje Destek Birimi Yönergesi e
İKÜ Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Yönelik Destek Programı Esas ve İlkeler(İKÜ-ULEP) e
Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri (BAP) e
TPDB Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu e
Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı (BİLSAP) Yönergesi e