İKÜ Teknoloji ve Proje Destek Birimi Tarihçesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi 26 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Senato kararıyla, daha önceden faaliyet gösteren Ön Kuluçka Merkezi ve Bilimsel Araştırma Proje Birimi’ni de kapsayarak kurulmuştur.  Üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde önemli bir role sahip olan Teknoloji ve Proje Destek Birimi(TPDB) 3 koordinatörlükten oluşmaktadır. Bu koordinatörlükler; Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP-K), Proje Geliştirme Koordinatörlüğü (PRG-K) ve Kuluçka Merkezi Koordinatörlüğü(KM-K)’dür. 

Rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerini devam ettiren TPDB’nin yapısı aşağıdaki gibidir; 
 

tpdb-organizasyon-şeması