İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. Gülce Öğrüç ILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Safiye Nur BAĞRIAÇIK
Ece ÇAYGÖZ
Teknoloji ve Proje Destek Birimi Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
30 Temmuz 2018 / 1  
07 Ağustos 2018 / 2  
14 Ağustos 2018 / 3  
11 Kasım 2020 / 4