İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi Kalite Komisyonu

18 Temmuz 2018 tarihinde Prof. Dr. Nihal Sarıer’in Birim Kalite Komisyon Başkanı, Prof. Dr. Mert Çağlar, Prof. Dr. Sevim Akyüz ve Prof. Dr. Kerim Sinan Alçın’ın Birim Kalite Komisyon üyeleri olmak üzere kalite komisyonu oluşturulmuştur.  Kalite komisyonu düzenli aralıklarla toplantı düzenleyerek ilgili konularda karar vermekle sorumludur. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi Kalite Komisyonu Üyeleri
Prof. Dr. Nihal SARIER (Başkan)
Prof. Dr. Mert ÇAĞLAR
Prof. Dr. Özge ÇELİK
Prof. Dr. Kerim Sinan ALÇIN
Ece ÇAYGÖZ
Teknoloji ve Proje Destek Birimi Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
30 Temmuz 2018 / 1  
07 Ağustos 2018 / 2  
14 Ağustos 2018 / 3  
11 Kasım 2020 / 4