TÜBİTAK 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması 

TÜBİTAK - BİDEB tarafından ülkemiz ve KKTC'deki tüm üniversitelerin ÖN LİSANS ve LİSANS  ÖĞRENCİLERİ'nin ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini arttıracak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla 2242 ÜNİVERSİTE  ÖĞRENCİLER ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMALARI düzenlenmiştir.

TÜBİTAK-Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) İkili İş Birliği Destek Programı 2019 İkinci Başvuru Toplama Dönemi

TÜBİTAK-Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) İkili İş Birliği Destek Programı 2019 İkinci Başvuru Toplama Dönemi açıldı.

2502 Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Destek Programı sürekli başvuruya açık olup farklı dönemlerdeki başvuru toplama tarihlerine kadar yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaktadır.

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca ön lisans ve lisans öğrencilerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini arttıracak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları düzenlenmektedir.

2019 yılında yedinci kez düzenlenecek olan söz konusu yarışmanın ilanı TUBİTAK sitesinde yayınlaşmış olup, başvurular 14 Şubat –10 Mayıs 2019 tarihleri arasında e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alınacaktır. 
 

Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Nihal Sarıer İTÜ tarafından düzenlenen “Yenilikçi Projeler Hayat Buluyor Ar-Ge” gününe katıldı

İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi ev sahipliğinde 23 Ocak 2019 Çarşamba günü Gümüşsuyu Kampüsünde düzenlenen AR-GE günü kapsamında çeşitli işletmelerin Ar-Ge merkezlerinden üç yüzü aşkın izleyicinin katıldığı etkinlikte nanoteknoloji, teknik tekstiller, fonksiyonel tekstiller, tekstil teknolojileri, tekstil kimyası ve tekstil kompozitler alanında yaklaşık kırk bilimsel proje tanıtıldı. Prof.Dr. Nihal Sarıer’in (İKÜ) yürütücü, Prof.Dr.

YAY Platformu Sanayi ile Üniversite Arasında Köprü Olacak

Sanayi kuruluşlarının yüksek katma değerli üretim yapmalarını ve teknolojideki rekabetlerini artırmalarını destekleyen “Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu”, projenin iştiraklerinden İstanbul Kültür Üniversitesi'nde (İKÜ) tanıtıldı. İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer, "Projenin amacı, sanayici ile üniversitede yaratılan bilgiyi bir araya getirebilecek bir ara yüz yaratmak" dedi.

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji Proje Destek Birimi, Üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla "T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri”ni düzenledi.