[ARBİS]ERA-NET SusCrop 2. Çağrısı Açıldı

Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET Cofund projesi (SusCrop), Ufuk 2020 alt alanlarından "Public-Public Partnerships in the Bioeconomy" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 01/01/2023 tarihinde sona erecektir. Projenin ana amacı, sürdürülebilir tarımsal üretime yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesidir. 
Projeye, 12 farklı ülkeden 16 farklı kuruluş katılmaktadır. Bu kapsamda, SusCrop projesi 2020 yılı çağrısı 10/02/2020 tarihi itibariyle açılmıştır.

[ARBİS]2556 - Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Katarlı bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektedir. Her bir proje için TÜBİTAK tarafından, Türk proje ekibine 5 Milyon Türk Lirası kadar, QNRF tarafından ise, Katarlı proje ekibine 750 Bin Amerikan Doları'na kadar destek sağlanacaktır.

Ortak projeler yalnızca aşağıdaki tematik alanlarda desteklenecektir:

Prof. Dr. Özge Çelik TÜBİTAK “COST Info Day in Turkey” Toplantısında Üniversitemizi Temsil Etti

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Özge Çelik, 21 Ocak Salı günü TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen TÜBİTAK “COST Info Day in Turkey” başlıklı toplantıya İKÜ TPDB PrG-K’yı temsilen katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptı. 

Prof. Dr. Mandal konuşmasında;

“ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Ulusal Kongresi”

İKÜ Teknoloji ve Proje Destek Birimi, 27-28 Kasım tarihlerinde Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenen “ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İş birliği Ulusal Kongresi”nde stant açarak üniversitemizi temsil etti. Türkiye’nin pek çok yerinden Teknoloji Transfer Ofisleri’nin katıldığı fuarda, akademisyenlerin ve girişimcilerin patentleri tanıtıldı. Fizik Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Sevim Akyüz’ün üç adet posteri de fuarda sergilendi. 
 

[ARBİS]EuroNanoMed III 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ufuk2020 Marie S. Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 2019 Yılı Çağrısı

Ufuk2020 Programı altında yer alan Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA); sunduğu yenilikçi ve mükemmel araştırma eğitimi fırsatları; cazip kariyer ve bilgi paylaşımı olanakları, uluslararası ve sektörler arası hareketlilik programları ile araştırmacıları kariyerlerinin farklı seviyelerinde desteklemektedir.
 

[ARBİS]ICT-AGRI-FOOD, ICRAD ve FOSC Çağrıları Bilgilendirme Toplantısı

Ufuk2020 kapsamında desteklenen ICT-AGRI-FOOD, FOSC, ICRAD Era-Net Cofund projeleri kapsamında açılan çağrılar hakkında 03/12/2019 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Binasında bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. İlgili çağrıların kapsamı aşağıda verilmiştir. Bu alanda proje hazırlamak isteyen araştırmacıların katılımı beklenmektedir.

Kayıt yaptırmak için tıklayın.

Tarih: 3 Aralık 2019 
Saat: 10.00-12.30

Teknoloji ve Proje Destek Birimi Kuluçka Merkezi 2019 “Fikrin mi Var?” Ödül Töreni

Teknoloji ve Proje Destek Birimi Kuluçka Merkezi’nin “Fikrin mi Var?” başlıklı 2019 Çağrı Dönemi’nde dereceye giren ilk üç başvuru sahibine 14 Kasım 2019 Perşembe günü Önder Öztunalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenle ödülleri dağıtıldı.

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı Çağrıları

Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Söz konusu program araştırmacılarımıza  yönelik (destek oranı %100’dür) önemli destek fırsatları sunmaktadır. Ayrıca ilgili program kapsamında genel gider masraflarının karşılanması için toplam bütçenin %25'i kadar kurum payı da sağlanmaktadır.