Akıllı Uzmanlaşma ve Kurtarma Hakkında Ortak JRC-CoR Web Semineri

"Akıllı uzmanlaşma ve kurtarma hakkında ortak JRC-CoR web semineri-Joint JRC-CoR webinar on smart specialisation and the recovery". 15 Nisan 2021 tarihinde, Ortak Araştırma 3/3 Konu: ARGE ana başlığı altında AB Komisyonu tarafından yakın döneme ilişkin yapılması planlanan etkinliklere ve açılacak farklı duyurulara ilişkin bilgiler hk.

2021 AB Konferansı: Temel Politika Sorunlarının Üstesinden Gelmek için Disiplinlerarası İşbirliği

22/11/2021-26/11/2021- "Politika desteği için modelleme üzerine, 2021 AB Konferansı: temel politika sorunlarının üstesinden gelmek için disiplinlerarası işbirliği-2021 EU Conference on modelling for policy support: collaborating across disciplines to tackle key policy challenges" (çevrimiçi). Konferans, politika oluşturmayı desteklemek için "modeller"i kullanırken ortak zorlukları ve çözümleri belirlemek için araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getirmektedir. 

CONCORDi 2021

22/11/2021-25/11/2021-"CONCORDi 2021: Rekabetçi Sürdürülebilirlik için Endüstriyel Yenilikçilik- Bildiri Göndermek için Çağrı-CONCORDi 2021: Industrial Innovation for competitive sustainability - call for papers" (çevrimiçi). İki yılda bir düzenlenen Avrupa Kurumsal Ar-Ge ve Yenilik konferansı CONCORDi 2021, önümüzdeki on yıl için bu alandaki araştırma, iş ve politika zorluklarını belirlemeyi ve AB endüstriyel araştırma ve yenilik politikası gündemine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

58. ESReDA Semineri

15/06/2021 - 16/06/2021- "58. ESReDA Semineri - Riskleri ve Tehditleri Yönetmek için Bilgiyi Kullanma: Uygulamalar ve Zorluklar-58th ESReDA Seminar -Using Knowledge to Manage Risks and Threats: Practices and Challenges" (çevrimiçi). Seminer, katılımcıların daha iyi "risk yönetimi" ve "yönetişim" için bilgi kullanımını artırmaya yönelik teorileri, kavramları ve deneyimleri tartışabilecekleri bir "forum" ortamı olarak planlanmaktadır.

3.Uluslararası Avrupa Çalışmaları Konferansı

14/06/2021 - 16/06/2021- "3.Uluslararası Avrupa Çalışmaları Konferansı-3rd International Conference on European Studies" Konferansı (Milan-İtalya). Konferans, Avrupa'nın sosyoekonomik sorunlarını ele almak için iktisatçıları ve siyaset bilimcilerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Konferans kayıtları 1-10 Mayıs tarihleri arasında açık olacaktır. 

Detaylı bilgi için: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/call-papers

Biyomedikal Bilimlerde Yöntemler ve Modeller: Köprüler İnşa Etmek" Çalıştayı

14/06/2021 - 15/06/2021- "Biyomedikal bilimlerde yöntemler ve modeller: köprüler inşa etmek-Methods and models in biomedical sciences: building bridges" Çalıştayı (çevrimiçi). Çalıştay, farklı modellerin kombinasyonunun biyomedikal bilimlerin gelişimine nasıl katkıda bulunabileceğini tartışmak için açık bir disiplinlerarası ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. 

TBAE-Kimya Bilimleri Seminer Serisi Prof. Dr. Olexandr İsayev “Kuantum Kimyasını Sinir Ağlarıyla Öğrenmek” Carnegie Mellon Üniversitesi

TÜBİTAK-Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE)  ilham verici Çevrimiçi Seminerler Serisi düzenlemektedir. Bu kapsamda;

Carnegie Mellon Üniversitesi Kimya Bölümü’nden (ABD) Prof. Dr. Olexandr İsayev “Kuantum Kimyasını Sinir Ağlarıyla Öğrenmek” başlıklı bir konuşma yapacaktır.