Akıllı Uzmanlaşma ve Kurtarma Hakkında Ortak JRC-CoR Web Semineri

"Akıllı uzmanlaşma ve kurtarma hakkında ortak JRC-CoR web semineri-Joint JRC-CoR webinar on smart specialisation and the recovery". 15 Nisan 2021 tarihinde, Ortak Araştırma 3/3 Konu: ARGE ana başlığı altında AB Komisyonu tarafından yakın döneme ilişkin yapılması planlanan etkinliklere ve açılacak farklı duyurulara ilişkin bilgiler hk. Tarih: 30.04.2021 Konseyi (JRC) ve Avrupa Bölgeler Komitesi, "Akıllı Uzmanlaşma"nın bölgelerin koronavirüs salgınından kurtulmasına ve daha sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomiler için yeni fırsatlar keşfetmesine yardımcı olmak amacıyla "nasıl etkili bir araç olabileceği" sorusuna cevap aramak için ortak bir web semineri düzenleyecektir. Etkinlik sonuçlarının, AB’nin yenilik sistemindeki zorlukların belirlenmesine ve amaca odaklı yenilikçi politikaların üretilmesine katkı sağlanması beklenmektedir. 

Daha fazla bilgi için: https://cor.europa.eu/en/events/Pages/JRC-CoR-Online-workshop-on-Smart-Specialisation.aspx