BİLSAP 2021 İkinci Dönem Başvuru Süreci

Üniversitemizin Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Programı (BİLSAP) Yönergesine (26 Aralık 2019 tarih ve 2019-2020/5 no.lu toplantısı 1 no.lu Senato kararı) göre, 2021 takvim yılı BİLSAP teşvik ödülleri başvuruları ikinci döneminde, 1 Mart 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen bilimsel ve sanatsal faaliyetler için başvurular 6 Eylül-21 Eylül 2021 tarihleri arasında bilsap2021@iku.edu.tr  adresine e-posta ile yapılacaktır.


Başvuru sürecinde istenen belgeler, BİLSAP Yönerge Madde 6-(1)’de belirtilmektedir :

1)    TÜBİTAK-ARBİS’ten ve YÖKSİS’ten alınan öğretim elemanına ait güncel faaliyet çıktılarının başvuru dosyasında bulunması zorunludur.
2)     “Başvuruda İstenilen Belgeler” BİLSAP Yönergesi'nde belirtilmiştir.
3)     Birden fazla faaliyet türünde başvuru yapılması durumunda, her bir faaliyet türü için kanıt dokümanlar, açıklayıcı isim verilerek ayrı pdf dokümanlar halinde başvuru dosyasına eklenecektir. 
4)    Başvurunun yapılış şekli: BİLSAP Başvuru Formu’nun doldurulması ve belirtilen kapsamda hazırlanan başvuru dosyasının, tüm dosya içeriği pdf (her döküman ayrı pdf olacak şekilde) formatında olmak üzere, 6 Eylül-21 Eylül 2021 tarihleri arasında bilsap2021@iku.edu.tr adresine  e-posta yoluyla gönderilmesi suretiyle yapılacak ve geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.