Prof. Dr. Özge Çelik TÜBİTAK “COST Info Day in Turkey” Toplantısında Üniversitemizi Temsil Etti

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Özge Çelik, 21 Ocak Salı günü TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen TÜBİTAK “COST Info Day in Turkey” başlıklı toplantıya İKÜ TPDB PrG-K’yı temsilen katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptı. 

Prof. Dr. Mandal konuşmasında;

 • Dünya Ekonomik Forumu 2019’un ana temalarına ve ürün bazlı uluslararası ortaklıklara yönelmenin önemine değindi. 
 • Kalifiye insan kaynağının Avrupa’daki ve ülkemizdeki önemi ile etki bazlı programların çıktılarının önemini vurguladı. Yürütülen projelerin ekonomik etki oranının %50, ulusal güvenlik etkisinin %35 ve sosyal etkisinin ise %15 olarak tahminlendiğini vurguladı. 
 • TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformu Faz I Odak aşamasında 17 projenin desteklendiğini; bu projelerin de kişiselleştirilmiş ilaç, ilaç ve aşılar, 3D yazıcı, biyomedikal cihazlar, Endüstri 4.0 teknolojileri, sensör teknolojileri, ileri materyal teknolojileri, nanoteknoloji ve güneş enerji teknolojileri konu başlıklarında olduğunu belirtti. 
 • Akademi ve endüstri arasındaki bilgi akışının kolaylaştırılması için kalifiye insan hareketinin önemine vurgu yaptı. 
 • EUREKA kapsamında 112 uluslararası iş birliği kurulduğu söyledi. En yüksek ortaklık sıralamasında ülkemiz 5. sırada yer aldığını ifade etti.
 • COST aksiyonlarının Horizon 2020 hedeflerine ulaşmak için temel teşkil ettiğini belirtti. 
 • Şu ana kadar yapılan 573 proje başvurusunun 117’sinin eşik değeri geçerek destek aldığı ve 2020 yılı sonuna kadar hedeflenen rakama ulaşılmasının beklendiğini söyledi.
 • 2019 yılı içerisinde bilateral-multilateral 43 çağrının açıldığını ve bu çağrılara 864 projenin başvurduğunu belirtti. 
 • 55 ülkenin, 77 enstitü ile bilateral iş birliğinin onaylandığını söyledi. COST aksiyonunda yürüyen 291 aksiyonda 231 hareketimizin olduğunu belirten Prof. Dr. Mandal, genç araştırmacıların COST aksiyonlarında yer almasının önemini yineledi. 

Daha sonra COST Başkanı Prof. Dr. Paulo Ferrão söz aldı.

Prof. Dr. Paulo Ferrão konuşmasında;

 • Türkiye’nin 38 COST üye ülkesinden biri olduğunu,
 • Inclusiveness Target Countries (ITC) kategorisinde yer aldığını ve COST başvuruların %50’sinin ITC ülkelerinden olması gerektiğini belirtti. 
 • Araştırma ve araştırmacı hareketliliği için COST’un iyi bir araç olduğunu ifade etti. 
 • COST projelerinin 4 sene süreli olması ve ortak 7 ayrı ülkenin olmasının zorunluğu olduğunu vurguladı, tek veya çoklu alanlarda açık proje üretilebilen, rahat başvuru süreci olan çıktı ve etki temelli değerlendirilen bir program olduğunu belirtti. 
 • COST aksiyonu süresince, yönetici komite toplantıları, çalışma grupları toplantıları, konferanslar, eğitim akademileri yapıldığını ve katılımların aksiyon tarafından karşılandığı belirtildi. 
 • Özellikle, genç araştırmacıların COST aksiyonlarına başvurularının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Ferrão, tecrübeli akademisyen ve araştırmacıların da değerlendirici olarak da COST aksiyonlarında rol alabileceklerini belirtti. 
 • Halen açık olan COST çağrılarına, Nisan 2020’ye kadar başvurulabileceğini ve araştırma potansiyeli yüksek olan Türk akademisyenler tarafından da muhakkak değerlendirilmesi gerektiğini ekledi. 

Ulusal COST Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Arif Adlı ise, COST aksiyonlarına Türk araştırmacıların hangi şekillerde başvuru yapabileceklerine dair bilgiler verdi. Ayrıca, COST aksiyon başvuruları ile beraber araştırmacılara sağlanan TÜBİTAK fonlarını da anlatan Prof. Adlı da genç akademisyenlerin, açık çağrılara başvurularını Nisan 2020’ye kadar yapmalarını vurguladı. Ülkemizin 222 aksiyona katıldığını belirtti. 

Programda ayrıca, AB Çerçeve Programlar Müdürü Dr. Mehmet Ufuk Atay’da Ufuk2020 Programı ve TÜBİTAK teşvikleri hakkında bilgiler verdi. Dr. Atay, araştırmacıların ilgi duydukları alan bilgisini Ufuk2020 grubunda görevli uzmanlar ile e-mail ile paylaşılması durumunda, uygun program ve çağrılar hakkında kendilerine detaylı bilgi paylaşımı yapıldığı konusunda bilgilendirme yaptı.