BAP Projeleri

İstanbul Kültür Üniversitesi, üniversite büyesinde yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla "T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve proje DEstek Birimi Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri"ni (10 Ocak 2019 tarih ve 2018-2019/11 sayılı senato) düzenlemiştir. BAP ilkelerine erişim için lütfen tıklayın...

BAP PROJELERİ

 

Fakülte/Bölüm/Merkez

Proje Kodu

Proje Adı

Başvuru Yılı

Durum

Elektrik-Elektronik Mühendisliği İKÜ-BAP1801 Akciğer basınçlarının invasiv olmayan yöntemler ile kestirilmesi amacıyla akciğer basınçları ve akciğer sesleri arasındaki ilişkinin modellenmesi 2018 Tamamlandı
Uluslararası İlişkiler İKÜ-BAP1802 Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi 2018 Tamamlandı
Girişimcilik İKÜ-BAP1902 Girişimci Üniversite Kavramı, Öğrenciler ve Girişimcilik Desteklerinin Verimliliği Üzerine Bir Araştırma 2019 Tamamlandı
Girişimcilik İKÜ-BAP2001 Avus – Aydınlatmalarının Kontrolünde
Akıllı Güç Devrelerinin Sağlayacağı Fayda Üzerine Bir Araştırma
2020 Devam
Elektrik-Elektronik Mühendisliği İKÜ-BAP2002 Baskılı devre kartları için düşük
maliyetli otomatik kusur tespit sisteminin geliştirilmesi
2020 Tamamlandı
Matematik-Bilgisayar İKÜ-BAP2003 Doğal Dil İşleme Teknikleri İle Finansal Problemlerdeki Tahminci
Yöntemlerin Performanslarının Artırılması
2020 Devam
Beslenme ve Diyetetik İKÜ-BAP2004 Üniversite Öğrencileri Tarafından En Çok Tüketilen Sıcak İçeceklerin Antioksidan Kapasitesi, Fenolik Madde ve Kafein İçeriklerinin Belirlenmesi 2020 Devam
Moleküler Biyoloji ve Genetik İKÜ-BAP2005 Bor stresi altında yaşayan Puccinella distans bitkilerinde proteomik analizler 2020 Devam
İnşaat Mühendisliği İKÜ-BAP2006 Farklı Zemin Türlerinde
Değişik Isıtma Teknikleri ile Belirlenen Plastisite Özelliklerinin Kayma Mukavemeti Üzerindeki
Etkileri
2020 Devam
Beslenme ve Diyetetik İKÜ-BAP2009 Depolama ve pişirme işlemlerinin ıspanak sebzesinin toplam fenol içeriği ve antioksidan aktivitesi üzerine etkisinin belirlenmesi 2020 Devam
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İKÜ-BAP2008 Gelecek Nesil, Sağlıklı Çocuk-Adolesan Çağ 2020 Devam
Moleküler Biyoloji ve Genetik İKÜ-BAP2010 Mutant Çeltiklerde (Oryza sativa) Tuzluluğa Tolerans ile ilgili miRNA'ların Belirlenmesi 2020 Devam
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İKÜ-BAP2007 Gelecek Nesil, Sağlıklı Çocuk-İlköğretim Çağı 2020 Devam
İşletme İKÜ-BAP2011 Aktif Öğrenme Metodunun Uygulanmasına Yönelik Bir Pilot Uygulama 2020 Devam
Bilgisayar Mühendisliği İKÜ-BAP2012 İş stresine bağlı etkilerin ve duygusal reaksiyonların analizi için fizyolojik ve çevresel sinyal tabanlı deneyim örnekleme çerçevesi 2020 Devam
İnşaat Mühendisliği İKÜ-BAP2101 Modüler Bina Yapılarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Entegrasyonunun Yaşam Döngüsü Maliyet Bazlı İncelenmesi 2020 Devam
İnşaat Mühendisliği İKÜ-BAP2102 Gıda Ambalajlamada Kullanılabilecek Kurkumin ve
Zeytin Yaprağı Ekstresi Katkılı Yenilebilir Anti-Bakteriyel Filmlerin Hazırlanması
2021 Devam