BAP Projeleri

İstanbul Kültür Üniversitesi, üniversite büyesinde yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla "T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve proje DEstek Birimi Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri"ni (10 Ocak 2019 tarih ve 2018-2019/11 sayılı senato) düzenlemiştir. BAP ilkelerine erişim için lütfen tıklayın...

BAP PROJELERİ

Fakülte/Bölüm/Merkez

Türü

Proje Adı

Başvuru Yılı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İKÜ-BAP1801

Akciğer basınçlarının invasiv olmayan yöntemler ile kestirilmesi amacıyla akciğer basınçları ve akciğer sesleri arasındaki ilişkinin modellenmesi

2018

Uluslararası İlişkiler

İKÜ-BAP1802

Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi

2018

İktisat İKÜ-BAP1803 iku.social- Üniversite İçi
Sosyal Medya Planlamas
2019