BAP Projeleri

İstanbul Kültür Üniversitesi, üniversite büyesinde yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla "T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve proje DEstek Birimi Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi İlkeleri"ni (10 Ocak 2019 tarih ve 2018-2019/11 sayılı senato) düzenlemiştir. BAP ilkelerine erişim için lütfen tıklayın...

BAP PROJELERİ

 

Fakülte/Bölüm/Merkez

Proje Kodu

Proje Adı

Başvuru Yılı

Durum

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İKÜ-BAP1801

Akciğer basınçlarının invasiv olmayan yöntemler ile kestirilmesi amacıyla akciğer basınçları ve akciğer sesleri arasındaki ilişkinin modellenmesi

2018

Tamamlandı

Uluslararası İlişkiler

İKÜ-BAP1802

Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi

2018

Tamamlandı

İktisat

İKÜ-BAP1803

iku.social

2019

Devam

Girişimcilik

İKÜ-BAP1902

Girişimci Üniversite Kavramı, Öğrenciler ve Girişimcilik Desteklerinin Verimliliği Üzerine Bir Araştırma

2019

Devam

Girişimcilik

İKÜ-BAP2001

Avus – Aydınlatmalarının Kontrolünde
Akıllı Güç Devrelerinin Sağlayacağı Fayda Üzerine Bir Araştırma

2020

Devam

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İKÜ-BAP2002

Baskılı devre kartları için düşük
maliyetli otomatik kusur tespit sisteminin geliştirilmesi

2020

Devam

Matematik-Bilgisayar

İKÜ-BAP2003

Doğal Dil İşleme Teknikleri İle Finansal Problemlerdeki Tahminci
Yöntemlerin Performanslarının Artırılması

2020

Devam

Beslenme ve Diyetetik

İKÜ-BAP2004

Üniversite Öğrencileri Tarafından En Çok Tüketilen Sıcak İçeceklerin Antioksidan Kapasitesi, Fenolik Madde ve Kafein İçeriklerinin Belirlenmesi

2020

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

İKÜ-BAP2005

Bor stresi altında yaşayan Puccinella distans bitkilerinde proteomik analizler

2020

Devam

İnşaat Mühendisliği

İKÜ-BAP2006

Farklı Zemin Türlerinde
Değişik Isıtma Teknikleri ile Belirlenen Plastisite Özelliklerinin Kayma Mukavemeti Üzerindeki
Etkileri

2020

Devam

Beslenme ve Diyetetik

İKÜ-BAP2009

Depolama ve pişirme işlemlerinin ıspanak sebzesinin toplam fenol içeriği ve antioksidan aktivitesi üzerine etkisinin belirlenmesi

2020

Devam

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

İKÜ-BAP2008

Gelecek Nesil, Sağlıklı Çocuk-Adolesan Çağ

2020

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

İKÜ-BAP2010

Mutant Çeltiklerde (Oryza sativa) Tuzluluğa Tolerans ile ilgili miRNA'ların Belirlenmesi

2020

Devam

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

İKÜ-BAP2007

Gelecek Nesil, Sağlıklı Çocuk-İlköğretim Çağı

2020

Devam

İşletme

İKÜ-BAP2011

Aktif Öğrenme Metodunun Uygulanmasına Yönelik Bir Pilot Uygulama

2020

Devam