Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Yönelik Destek Programı (ULEP)

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan öğretim elemanları ve idari personelin ulusal ve uluslararası bilimsel/sanatsal içerikli etkinlik/toplantılara katılmak amacıyla yapacağı seyahatlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Katılım Destek Programı Başvuru ve Değerlendirme İlkeleri" 12 Eylül 2019 tarih ve 2018-2019/33 sayılı senato toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. ULEP ilkelerine erişim için lütfen tıklayın...

Üniversitemizde 2019-2020 akademik yılında; 37 uluslararası, 86 ulusal olmak üzere toplam 123 araştırmacıya bilimsel etkinliklere katılım desteği Teknoloji ve Proje Destek Birimi Komisyonu uygunluğu ile sağlanmıştır. 
 

FAKÜLTE/BİRİM

ULUSAL ETKİNLİK SAYISI

ULUSLARARASI ETKİNLİK SAYISI

Eğitim Fakültesi

9

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

3

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

22

8

Meslek Yüksekokulu

6

-

Mimarlık Fakültesi

6

4

Mühendislik Fakültesi

6

3

Sağlık Bilimleri Fakültesi

26

2

Sanat ve Tasarım Fakültesi

6

7

Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

-

Hukuk Fakültesi

1

-

CEHAMER

-

2

ÜNİVERSİTE GENELİ

86

37