İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Geliştirme Koordinatörlüğü Projeleri

Proje Geliştirme Koordinatörlüğü

Projeler;

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Proje Türü

Proje İsmi

Başvuru Yılı

Durum

Fizik TÜBİTAK Uluslararası Atmosfere Yollanan Gazları Kontrol Eden Girişim Filtrelerinin Geliştirilmesi İçin Yüksek Kırma İndisli Nano Yapılı Amorf Tabaka Oluşumunun, DFT Hesaplamaları, IR ve Raman Spektroskopik İncelenmesi 2010 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 3501(kariyer) Mtor İnhibitörü Rapamycin'in Cdk İnhibitörleri Tarafından Tetiklenen Hücre Ölümü
Mekanizmasındaki Potansiyel Rolünün Androjen Reseptörü Pozitif Lncap Ve
Androjen Reseptörü Negatif Du145 Ve Pc3 Prostat Kanseri Hücrelerinde Araştırılması
2012 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 1002(hızlı destek) N1,N11-Dietilnorspermin (Denspm)' in Hct116 Ve Sw480 Kolon Kanseri Hücrelerinde Otofaji Üzerine Etkisinin Poliamin Metabolizması Açısından Araştırılması 2013 Tamamlandı
Fizik TÜBİTAK 1001(Araştırma) Güneş Ve Benzeri Yıldızlarda Manyetik Etkinlik Çevrimlerinin Modellenmesi 2013 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 1002(hızlı destek) Kolon Karsinoma Hücrelerinde Epibrassinolid Tarafından Tetiklenen Apoptotik Süreçte Poliaminlerin Rolü 2013 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 3001 (başlangıç Ar-ge) Tuza Toleranslı Tütün (Nicotiana Tabacum L.) Mutantlarında Toleranslılıktan Sorumlu Olan Genlerin Gene Fishingtm Metodu Ile Belirlenmesi, Gen İfadelerinin Karşılaştırmalı Analizi Ve Biyoinformatik Değerlendirmeler 2014 Tamamlandı
Fizik TÜBİTAK 1001(Araştırma) Güneş lekesi grubu eğiklik açılarının etkinlik çevrimleri ile ilişkisi 2014 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 3001 (başlangıç Ar-ge) Epibrassinolidle Tetiklenen Hücre Ölümünün Endoplazmik Retikulum Stresi İle İlişkisinin Kolon Kanseri Hücre Hatlarında Araştırılması 2014 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK/COST Aksiyonu Epibrassinolid ve(ya) roskovitin'in potansiyel GSK3B inhibitörü olarak Caenorhabditis elegans modelinde moleküler hdeflerinin terapotik açıdan incelenmesi" 2015 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 1002(hızlı destek) Obezite tedavisinde kullanılan orlistat ın PC3 ve PNTA  2016 Tamamlandı
Fizik TÜBİTAK 1001 Şizofren ve Bipolar hastalıkların ve alt gruplarının sınıflandırılması ve ayrıştırılmasında kullanılacak biyo işaretlerin titreşimsel spektroskopik  analiz yöntemleri kullanarak belirlenmesi 2017 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 1002(hızlı destek)  Prostat kanseri ve obezite arasındaki ilişkinin hedef miRNA’lar aracılı olarak moleküler düzeyde incelenmesi  2016 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TAGEM Mutasyon Islahı ile soyada tuzluluğa ve kuraklığa toleranslı bitkilerinin geliştirilmesi 2016 Tamamlandı
Matematik-Bilgisayar TÜBİTAK 1001 Gelfand Krillov Boyutu Sonlu olan Leavit yol cebirlerinin yapıları ve temsilleri 2016 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 1001 SELEX yöntemi ile Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormon (GHRH) antagonist aptamer
sentez edilip, karakterize edilmesi ve anti-karsinojenik etkisinin moleküler mekanizmasının
meme, kolon, prostat, yumurtalık, servikal ve akciger kanser hücre hatları kullanılarak
irdelenmesi
2017 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 1002(hızlı destek) Büyüme Hormonu Genindeki A13s ve F166 Delesyon Mutasyonlarının Hücre Büyüme ve Farklılaşması üzerine etkisinde büyüme hormonu ve ornitin dekarbosilaz gen anlatımları ile ilişki Mirna profillerinin rolünün Hek293 Hücre Hattında Gösterilmesi 2017 Tamamlandı
Fizik COMPETE – H2020 – CENTRO2020 QREN Program Projecto MATIS – Materiais e Tecnologias Industriais Sustentáveis 2017 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 1001 Pankreas Kanseri hücrelerinde CDK4/6 inhibitörü tarafından tetiklenen Wnt/B-katenin sinyal yolağı ile ilişkili miRNA ifdadelerinin incelenmesi 2018 Devam
Fizik Horizon2020 MERSCIN European Researchers Night  2018 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 1003-Birinci Aşama Kastrasyona dirençli prostat kanserinde erken tanıyı ve tedaviye yanıtı öngören tanı paneli geliştirilmesi 2018 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 1003-Birinci Aşama RP Hastalığında Selüler ve Aselüler Tedavi Yaklaşımları 2018 Tamamlandı
Fizik TÜBİTAK İkili İşbirliği-Azerbeycan Pirinç kepegi türevi pentapeptidinin Konformasyon davranısının ve D-amino asit sübstitüsyonlarının antikanser aktivitesi üzerindeki etkisinin degerlendirilmesi: Antikanser ilaç kesfine yönelik çıkarımlar 2020 Devam
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 1002 Pankreas Kanseri hücrelerinde CDK4/6 inhibitörü (palbociclib) tarafından tetiklenen Wnt/ßkatenin sinyal yolagı ile iliskili miRNA ifadelerinin incelenmesi 2019 Tamamlandı
Moleküler Biyoloji ve Genetik  TÜBİTAK 1002 Hücre içi enerji sensörleri SAMTOR ve AMPK ilişkisinin metionin açlığına maruz bırakılan PC3 prostat kanseri ve PNT1A normal epitel hücrelerinde araştırılması 2019 Tamamlandı
Fizik TÜBİTAK 1002 Eriskinlerde Dikkat Eksikligi/Hiperaktivite Bozuklugunun ayrıstırılmasında kullanılacak olan biyo-isaretlerin Raman Spektroskopik ve Kemometrik Analiz yöntemleriyle belirlenmesi 2021 Kabul

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Proje Türü

Proje İsmi

Başvuru Yılı

Durum

İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK 1001(Araştırma) İnce Daneli Zeminlerin Sismik Koşullarda Yenilmesinin Adapazarı Kriterleri ile Tanısında Dinamik Deneylerin Etkisi 2006 Tamamlandı
İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK KAMAG Ulusal CORS (Sürekli Gözlem Yapan GPS İstasyonu) Sisteminin Kurulması (Ulusal DATUM Dönüşümü) 2006 Tamamlandı
İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK 1001(Araştırma) Dinamik Isı Yönetimi Yapabilen Nanokompozit Yapılı Ağların ve Dokusuz Yüzeylerin Tasarımı ve Geliştirilmesi 2014 Tamamlandı
İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK COST Aksiyonu Multifunctional Nanopartciles for Magnetic Hypertherima&Indirect Radition Therapy (RADIOMAG) 2014 Tamamlandı
Bilgisayar Mühendisliği TÜBİTAK İkili İşbirliği Slovenya Yazılım Zafiyetlerinin İleri Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak Kestirimi 2016 Tamamlandı
Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK 3001 Alışılmışın dışında yeni güneş gözeleri: Bant aralığı tasarlanmış ferroelektrik- fotovoltaik (Fe-Pv) malzemelerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu 2016 Tamamlandı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK 1004 Akciğer Basınçlarının invasiv olmayan yöntemler ile kestirilmesi amacıyla akciğer basınçları ve akciğer sesleri arasındaki ilişkinin modellenmesi 2017 Tamamlandı
Bilgisayar Mühendisliği TÜBİTAK 1003 Hayalet Uzuv Sendromu tedavisi için Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış gerçeklik temelli sistemin geliştirilmesi 2017 Tamamlandı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK 1003-Birinci Aşama Türkçe Kod Düzenleyici ve Kontrol Arayüz Kartı Geliştirme 2018 Tamamlandı

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Proje Türü

Proje İsmi

Başvuru Yılı

Durum

Eğitim Bilimleri  TÜBİTAK EVRENA Akademik Uyumda Göçün Rolü: Sosyal Sermaye, Psikolojik ve Kültürel Süreçlerin Lise Başarısına Etkisi 2013 Tamamlandı
Eğitim Bilimleri  TÜBİTAK 4004(doğa eğitimi-bilim okulları) Hakkari'den İstanbul'a Bilim ve Kültür Köprüsü 2014 Tamamlandı
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü TÜBİTAK 4005 Ilkögretim Ingilizce Derslerinde TPAB Çerçevesi Entegrasyonu Ile ICT Kullanımı 2020 Devam

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Proje Türü

Proje İsmi

Başvuru Yılı

Durum

İşletme  AB/IKG/PRO(insan kaynağını güçlendirme) İhracatçı Birliklerinde Eğitmen Havuzunun Oluşturulması 2014 Tamamlandı
Uluslararası İlişkiler TÜBİTAK 3501(kariyer) Sosyal Demokrasi Türkiye'de Niçin Gelişmedi? Atipik Bir Örneğin Analizi 2014 Tamamlandı
Uluslararası İlişkiler TÜBİTAK-NEWTON The peace Programme of the EU'sSupport to NGO's in Northern Ireland lessons for Turkey 2016 Tamamlandı
Uluslararası İlişkiler Leverhulme Small Research Grants Ultranationalist Mobilisation and Pathways to Radicalisation 2020 Devam

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bölüm

Proje Türü

Proje İsmi

Başvuru Yılı

Durum

Mimarlık TÜBİTAK 3001 (başlangıç Ar-ge) Katılımcı bir Kentsel Dönüşüm Modeli Önerisi: Gaziosmanpaşa İlçesi Sarıgül - Yenidoğan Mahalleleri Örneği 2014 Tamamlandı
İç Mimarlık TÜBİTAK 1001 (Covid-19 Özel Çağrısı) “Hayat Eve Sığar” Evi Nasıl Dönüştürecek?: Covid-19 Süreci ve Sonrası İçin Konut Tasarım Stratejileri  2020 Devam

BİRİMLER

Birim

Proje Türü

Proje İsmi

Başvuru Yılı

Durum

Beyinmer TÜBİTAK 1001(Araştırma) Parkinson Hastalığında Hafif Bilişsel Bozukluktan Demansa Kognitif Süreçlerin Olası Biyobelirteçlerinin İncelenmesi 2014 Tamamlandı
İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi Erasmus+ Programı Stratejik Ortaklık 360 degrees Entrepreneurship 2015 Tamamlandı
GPOT AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-IV Migration Network for Asylum Seekers and Refugees in Europe and Turkey  2016 Tamamlandı