İstanbul Kültür Üniversitesi Proje Geliştirme Koordinatörlüğü Projeleri

Proje Geliştirme Koordinatörlüğü

Projeler;

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Proje Türü

Proje İsmi

Başvuru Yılı

Durum

Fizik

TÜBİTAK Uluslararası

Atmosfere Yollanan Gazları Kontrol Eden Girişim Filtrelerinin Geliştirilmesi İçin Yüksek Kırma İndisli Nano Yapılı Amorf Tabaka Oluşumunun, DFT Hesaplamaları, IR ve Raman Spektroskopik İncelenmesi

2010

Tamamlandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 3501(kariyer)

Mtor İnhibitörü Rapamycin'in Cdk İnhibitörleri Tarafından Tetiklenen Hücre Ölümü
Mekanizmasındaki Potansiyel Rolünün Androjen Reseptörü Pozitif Lncap Ve
Androjen Reseptörü Negatif Du145 Ve Pc3 Prostat Kanseri Hücrelerinde Araştırılması

2012

Tamamlandı

Fizik

TÜBİTAK 1001(Araştırma)

Güneş Ve Benzeri Yıldızlarda Manyetik Etkinlik Çevrimlerinin Modellenmesi

2013

Tamamlandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 1002(hızlı destek)

Kolon Karsinoma Hücrelerinde Epibrassinolid Tarafından Tetiklenen Apoptotik Süreçte Poliaminlerin Rolü

2013

Tamamlandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 1002(hızlı destek)

N1,N11-Dietilnorspermin (Denspm)' in Hct116 Ve Sw480 Kolon Kanseri Hücrelerinde Otofaji Üzerine Etkisinin Poliamin Metabolizması Açısından Araştırılması

2013

Tamamlandı

Fizik

TÜBİTAK 1001(Araştırma)

Güneş lekesi grubu eğiklik açılarının etkinlik çevrimleri ile ilişkisi

2014

Tamamlandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 3001 (başlangıç Ar-ge)

Epibrassinolidle Tetiklenen Hücre Ölümünün Endoplazmik Retikulum Stresi İle İlişkisinin Kolon Kanseri Hücre Hatlarında Araştırılması

2014

Tamamlandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 3001 (başlangıç Ar-ge)

Tuza Toleranslı Tütün (Nicotiana Tabacum L.) Mutantlarında Toleranslılıktan Sorumlu Olan Genlerin Gene Fishingtm Metodu Ile Belirlenmesi, Gen İfadelerinin Karşılaştırmalı Analizi Ve Biyoinformatik Değerlendirmeler

2014

Tamamlandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK/COST Aksiyonu

Epibrassinolid ve(ya) roskovitin'in potansiyel GSK3B inhibitörü olarak Caenorhabditis elegans modelinde moleküler hdeflerinin terapotik açıdan incelenmesi"

2015

Tamamlandı

Matematik-Bilgisayar

TÜBİTAK 1001

Gelfand Krillov Boyutu Sonlu olan Leavit yol cebirlerinin yapıları ve temsilleri

2016

Tamamlandı

Fizik

TÜBİTAK 1001

Şizofren ve Bipolar hastalıkların ve alt gruplarının sınıflandırılması ve ayrıştırılmasında kullanılacak biyo işaretlerin titreşimsel spektroskopik  analiz yöntemleri kullanarak belirlenmesi

2017

Tamamlandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 1001

Bor Toksitesine Eksrem Toleranslı Puccinellia distans(Jacq.)Parl.Bitkisinde Bor(B) ve Sodyum (Na) Atılımını Sağlayan Transporter'ların Karakterizasyonu

2017

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TAGEM

Mutasyon Islahı ile soyada tuzluluğa ve kuraklığa toleranslı bitkilerinin geliştirilmesi

2016

Tamamlandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 1002(hızlı destek)

Obezite tedavisinde kullanılan orlistat ın PC3 ve PNTA

2016

Tamamlandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 1002(hızlı destek)

 Prostat kanseri ve obezite arasındaki ilişkinin hedef miRNA’lar aracılı olarak moleküler düzeyde incelenmesi

2016

Tamamlandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 1001

SELEX yöntemi ile Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormon (GHRH) antagonist aptamer
sentez edilip, karakterize edilmesi ve anti-karsinojenik etkisinin moleküler mekanizmasının meme, kolon, prostat, yumurtalık, servikal ve akciger kanser hücre hatları kullanılarak irdelenmesi

2017

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 1002(hızlı destek)

Büyüme Hormonu Genindeki A13s ve F166 Delesyon Mutasyonlarının Hücre Büyüme ve Farklılaşması üzerine etkisinde büyüme hormonu ve ornitin dekarbosilaz gen anlatımları ile ilişki Mirna profillerinin rolünün Hek293 Hücre Hattında Gösterilmesi

2017

Tamamlandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK COST Programı

Emziren annelerin ilk 6 ay beslenme düzenlerinin takibi ve antioksidasyon içeriği yüksek gıdaların anne sütü miRNA içeriği üzerindeki etkilerinin tanımlanması

2017

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 1001

Pankreas Kanseri hücrelerinde CDK4/6 inhibitörü tarafından tetiklenen Wnt/B-katenin sinyal yolağı ile ilişkili miRNA ifdadelerinin incelenmesi

2018

Devam

Fizik

Horizon2020

MERSCIN European Researchers Night

2018

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 1002

Hücre içi enerji sensörleri SAMTOR ve AMPK ilişkisinin metionin açlığına maruz bırakılan PC3 prostat kanseri ve PNT1A normal epitel hücrelerinde araştırılması

2019

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 1002

Pankreas Kanseri hücrelerinde CDK4/6 inhibitörü (palbociclib) tarafından tetiklenen Wnt/ßkatenin sinyal yolagı ile iliskili miRNA ifadelerinin incelenmesi

2019

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 1003-Birinci Aşama

Kastrasyona dirençli prostat kanserinde erken tanıyı ve tedaviye yanıtı öngören tanı paneli geliştirilmesi

2018

Devam

Moleküler Biyoloji ve Genetik

TÜBİTAK 1003-Birinci Aşama

RP Hastalığında Selüler ve Aselüler Tedavi Yaklaşımları

2019

Devam

Fizik

COMPETE – H2020 – CENTRO2020 QREN Program

Projecto MATIS – Materiais e Tecnologias Industriais Sustentáveis

2017

Devam

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Proje Türü

Proje İsmi

Başvuru Yılı

Durum

İnşaat Mühendisliği

TÜBİTAK-İKÜ

Sıcaklık Düzenleme İşlevi Olan Akıllı Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

2003

Tamamlandı

İnşaat Mühendisliği

TÜBİTAK

Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesinde Koni Penetrasyon Deneyi(CPT) Sönümlenme Yönteminin Uygulanması

2005

Tamamlandı

İnşaat Mühendisliği

TÜBİTAK 1001(Araştırma)

İnce Daneli Zeminlerin Sismik Koşullarda Yenilmesinin Adapazarı Kriterleri ile Tanısında Dinamik Deneylerin Etkisi

2006

Tamamlandı

İnşaat Mühendisliği

TÜBİTAK KAMAG

Ulusal CORS (Sürekli Gözlem Yapan GPS İstasyonu) Sisteminin Kurulması (Ulusal DATUM Dönüşümü)

2006

Tamamlandı

İnşaat Mühendisliği

TÜBİTAK-İKÜ

Çok Fonksiyonlu Teknik Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

2007

Tamamlandı

İnşaat Mühendisliği

TÜBİTAK 1001(Araştırma)

Dinamik Isı Yönetimi Yapabilen Nanokompozit Yapılı Ağların ve Dokusuz Yüzeylerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

2014

Tamamlandı

İnşaat Mühendisliği

TÜBİTAK COST Aksiyonu

Multifunctional Nanopartciles for Magnetic Hypertherima&Indirect Radition Therapy (RADIOMAG)

2014

Tamamlandı

Endüstri Mühendisliği

TÜBİTAK 3001

Alışılmışın dışında yeni güneş gözeleri: Bant aralığı tasarlanmış ferroelektrik- fotovoltaik (Fe-Pv) malzemelerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu

2016

Tamamlandı

Bilgisayar Mühendisliği

TÜBİTAK İkili İşbirliği Slovenya

Yazılım Zafiyetlerinin İleri Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak Kestirimi

2016

Devam

Bilgisayar Mühendisliği

TÜBİTAK 1003

Hayalet Uzuv Sendromu tedavisi için Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış gerçeklik temelli sistemin geliştirilmesi

2017

Devam

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

TÜBİTAK 1004

Akciğer Basınçlarının invasiv olmayan yöntemler ile kestirilmesi amacıyla akciğer basınçları ve akciğer sesleri arasındaki ilişkinin modellenmesi

2017

Tamamlandı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

TÜBİTAK 1003-Birinci Aşama

Türkçe Kod Düzenleyici ve Kontrol Arayüz Kartı Geliştirme

2018

Devam

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Proje Türü

Proje İsmi

Başvuru Yılı

Durum

Eğitim Bilimleri

TÜBİTAK EVRENA

Akademik Uyumda Göçün Rolü: Sosyal Sermaye, Psikolojik ve Kültürel Süreçlerin Lise Başarısına Etkisi

2013

Tamamlandı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Proje Türü

Proje İsmi

Başvuru Yılı

Durum

İşletme

AB/IKG/PRO(insan kaynağını güçlendirme)

İhracatçı Birliklerinde Eğitmen Havuzunun Oluşturulması

2014

Tamamlandı

Uluslararası İlişkiler

TÜBİTAK 3501(kariyer)

Sosyal Demokrasi Türkiye'de Niçin Gelişmedi? Atipik Bir Örneğin Analizi

2014

Tamamlandı

Uluslararası İlişkiler

TÜBİTAK-NEWTON

The peace Programme of the EU'sSupport to NGO's in Northern Ireland lessons for Turkey

2016

Tamamlandı

Uluslararası İlişkiler

Leverhulme Small Research Grants

Ultranationalist Mobilisation and Pathways to Radicalisation

2020

Devam

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bölüm

Proje Türü

Proje İsmi

Başvuru Yılı

Durum

Mimarlık

TÜBİTAK 3001 (başlangıç Ar-ge)

Katılımcı bir Kentsel Dönüşüm Modeli Önerisi: Gaziosmanpaşa İlçesi Sarıgül - Yenidoğan Mahalleleri Örneği

2014

Tamamlandı

İç Mimarlık

TÜBİTAK 1001 (Covid-19 Özel Çağrısı)

“Hayat Eve Sığar” Evi Nasıl Dönüştürecek?: Covid-19 Süreci ve Sonrası İçin Konut Tasarım Stratejileri

2020

Devam

BİRİMLER

Birim

Proje Türü

Proje İsmi

Başvuru Yılı

Durum

Beyinmer

TÜBİTAK 1001(Araştırma)

Parkinson Hastalığında Hafif Bilişsel Bozukluktan Demansa Kognitif Süreçlerin Olası Biyobelirteçlerinin İncelenmesi

2014

Tamamlandı

İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi

Erasmus+ Programı Stratejik Ortaklık

360 degrees Entrepreneurship

2015

Tamamlandı

GPOT

AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-IV

Migration Network for Asylum Seekers and Refugees in Europe and Turkey

2016

Tamamlandı