Sürekli Açık Ulusal Destekler

1002 Hızlı destek Programı ( Destek üst limiti 45 000 TL; proje süresi 12 Ay) 

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. 

1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Programı (Destek üst limiti 300 000 TL; proje süresi en fazla 18 ay)

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

3501 Kariyer Geliştirme Programı (Destek üst limiti 360 000 Tl; proje süresi en fazla 36 ay)

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

Yukarıda belirtilen desteklerde Proje bütçesi kapsamında öğrencilere ve doktora sonrası araştırmacılara Burs desteği verilebilmektedir.

Burs Miktarı Üst Sınırı
Niteliği Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse Ücretli Çalışıyor İse
Lisans Öğrencisi 750 - TL / AY -------
Yüksek Lisans Öğrencisi 3.000 - TL / AY
(BİDEB bursiyeri olması halinde 500 TL ilave edilir)
550 - TL / AY
Doktora Öğrencisi 3.500 - TL / AY
(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.000 TL ilave edilir)
650 - TL / AY
Doktora Sonrası Araştırmacı 4.500 - TL / AY
(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.500 TL ilave edilir)
-------