Uluslararası İkili İşbirlikleri

Bu projelerde yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türkiye tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir. Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Proje bütçesine bursiyer ücretleri dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariçtir) 720.000 TL’dir.

Arama adresi: http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-basvuruya-acik-programlar

 • 2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı (sürekli açık)
 • 2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı (sürekli açık)
 • 2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı (sürekli açık)
 • 2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program (sürekli açık)
 • 2525 - Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı(sürekli açık)
 • 2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı(sürekli açık)
 • 2517 - Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (SDF) ile İkili İşbirliği Programı (Son Başvuru tarihi 31 Ocak 2019)

Türk ve Azeri bilim insanları arasında, aşağıda belirtilen alanlarda gerçekleştirilecek ortak Ar-Ge ve inovasyon projeleri desteklenecektir:

 1. Havacılık ve Astronomi
 2. Biyotıp
 3. Enerji
 4. Beşeri ve Sosyal Bilimler (Türkiyat Çalışmaları Hakkında)
 5. Bilgi ve iletişim Teknolojileri
 6. Petrol ve Gaz Endüstrisi
 7. Fizik ve Matematik
 • 2543 - Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) ile İkili İşbirliği Programı

Söz konusu ortak projeler aşağıdaki öncelikli tematik alanlarda desteklenecektir:

 1. Temel ve Uygulamalı Bilimler
 2. Mühendislik
 3. Sosyal Bilimler
 4. Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji

Başvuru Tarihleri: 17 Aralık 2018 – 15 Şubat 2019

 • 2545 - Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ile İkili İşbirliği Programı

Söz konusu ortak projeler aşağıdaki öncelikli tematik alanlarda desteklenecektir:

 1. Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);
 2. Sismik Riskler (Seismic risks);
 3. Deniz Ekosistemlerinin İşleyişi (Functioning of Marine ecosystems);
 4. Sosyal ve Beşeri Bilimler (Human and Social Sciences);
 5. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT);
 6. Enerji (Energy).
 7. TÜBİTAK'a yapılacak proje başvurularının elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Program son başvuru tarihi 7 Mart 2019 saat 17.30'dur.