ERA-MIN-2 ERA-NET Cofund Projesi

ÇAĞRI KAPSAMI:
Tematik Alanlar:
Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesinin ana amacını oluşturduğu ERA-MIN-2 Projesi kapsamında, enerji ve tarımsal ham maddeler hariç;

 • Metalik
 • İnşaat (yapı)
 • Endüstriyel mineraller

ile ilgili sektörleri ilgilendiren, “ham maddeler yaşam döngüsünü” oluşturan birincil ve ikincil kaynakları konu edinen Ar-Ge projeleri desteklenecektir. İlgili tematik alanlar aşağıda verilmiştir.

 1. Arama ve çıkarma faaliyetlerinden ham maddelerin temini (birincil kaynaklar)
 2. Dizayn
 3. İşleme, üretim ve yeniden imalat
 4. Kullanım ömrü sona eren ürünlerin geri kazanım (ikincil kaynaklar)
 5. Ortak kesişen alanlar

 

 • Yeni iş modelleri
 • Mevcut yöntemlerin ve çevresel etki değerlendirmeleri ile ilgili verilerin geliştirilmesi
 • Ham maddelerin güvenilirliği ve sosyal kabul edilebilirliği ile uyumluluk

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, çağrı metninde belirtilen en az iki ülkenin katılımı ile konsorsiyum kurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, projeyi sunan konsorsiyumun en az üç farklı kuruluştan oluşması gerekmektedir. Ülkelerden birinin Avrupa Birliği üyesi (Türkiye dahil) ülke olması zorunludur.

Başvuru ve değerlendirme tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 

Çağrı Başlangıç Tarihi: 20 Kasım 2018
Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2019 (17:00)

Tam öneriler, çağrı metninde https://www.era-min.eu/node/325 belirtilen en az iki ülke ve üç kuruluşun katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından http://www.submission-era-min.eu kullanılarak sunulmalıdır. 

Çağrı metnine ulaşmak için: https://www.era-min.eu/node/325