TPDB Komisyonu ve Danışma Kurulu

TPDB Komisyonu

Komisyon, TPDB’nin karar organıdır. Başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer yapmaktadır. Komisyon, Senato tarafından görevlendirilen şu anda 8 kişiden oluşmaktadır. Fen Bilimleri Enstitü Müdürü, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü, Proje Geliştirme Koordinatörü, Kuluçka Merkezi Koordinatörü ve Yürütücü Sekreter komisyonun doğal üyeleridir. 

Komisyonun;

  • Üniversite Stratejik Planları doğrultusunda TPDB’nin faaliyet planlarını belirlemek, 
  • Araştırma, geliştirme, uygulama, alt yapı ve danışmanlık projeleri ile hayat boyu öğrenme ve akademik gelişimi destekleme programlarına ilişkin faaliyetlerin tek bir birim altında yürütülmesini ve öğretim elemanları ile koordinasyonunu sağlamak,
  • Bilimsel alanda nitel ve nicel olarak iyi projelerin yürütülmesine aracı olmak, 
  • İç kaynakların kullanılarak ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlere katılım desteklerinin İKÜ-ULEP ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak gibi pek çok görevi vardır. 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi Komisyon Üyeleri

1

Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal

Başkan

2

Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız

Yürütücü Sekreter ve BAP Koordinatörü

3

Prof. Dr. Özge Çelik

Proje Geliştirme Koordinatörü

4

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Ömer Saatçıoğlu

Kuluçka Merkezi Koordinatörü

5

Prof. Dr. Tunç Mısırlıoğlu

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

6

Prof. Dr. A. Murat Türk

Üye

7

Dr. Öğr. Üyesi Safiye Nur Bağrıaçık

Üye

8 Prof. Dr. Sevim Akyüz Üye
9 Dr. Öğr. Üyesi Adnan Apti Üye

TPDB Danışma Kurulu

Danışma Kurulu şu anda Senato onayıyla seçilen 3 kişiden oluşmaktadır. Bu kurul, TPDB’nin yıllık ve stratejik planlarının hazırlanmasına katkı sağlamak üzere; sanayi ve hizmet sektörleri ile akademik dünyadaki ulusal ve uluslararası eğilimleri, sektörlerin güncel ve geleceğe yönelik bilimsel, yönetsel ve teknolojik gereksinimlerini, dünyadaki güncel ve güncel eğilimleri, ulusal öncelikli alanları dikkate alarak önerilerde bulunur. 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi Danışma Kurulu Üyeleri

  1.  

***

Danışma Kurulu Üyesi

  1.  

Prof. Dr. Durmuş Tezcan

Danışma Kurulu Üyesi

  1.  

Doç. Dr. Özge Çelik 

Danışma Kurulu Üyesi