Üniversite-Sanayi İşbirliği

İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji ve Proje Destek Birimi (TPDB) olarak, sanayide farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge temelli ihtiyaçları çerçevesinde Üniversite-Sanayi işbirliği kurma hedefini taşıyoruz. Bu hedef kapsamında araştırmacılarımızın bilim, araştırma ve teknoloji geliştirme sürecinde sahip olduğu bilgi ve tecrübe kapasitesini, sanayide yer alan birçok farklı şirket ve KOBİ’ye Ar-Ge projeleri yoluyla aktarma sürecinde, proje fikirlerinin şekillendirilmesi, sözleşme belgelerinin hazırlanması, mali, hukuki ve idari konularda yönetsel faaliyetleri yürütüyoruz. 

1) Ulusal Ar-Ge Fon Programları

a) TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Programlarının amacı, özel sektördeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmesine olanak sağlayarak şirketlerin Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmektir. Bunun yanında, araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik faaliyetleri ile verimliliği artırma, katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelme konularında sanayi kuruluşlarını ve KOBİ’leri teşvik etmeye yönelik proje destek programları yürütülmektdir. Bu programlar çerçevesinde, akademisyen desteği ile projelerin bilimsel araştırma kapasitesi ve altyapısını güçlendirilerek ürün, süreç ve prototip geliştirme sürecinde projelerin Ar-Ge temelli katma değeri yüksek çıktılar oluşturması sağlanmaktadır.

TÜBİTAK-TEYDEB Fon Programlarıyla ilgili detaylı bilgi

b) TÜBİTAK 2209-B Sanayi odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı

Temel Bilimler, Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Tıbbi Bilimlerde lisans eğitimine kayıtlı olan öğrenciler, sanayide faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştıkları sorunların çözümünde Ar-Ge temelli çözüm önerileri sunan ve sanayide uygulama potansiyeli olan ürün, yöntem ve süreç geliştirmeye yönelik araştırmaları için lisans bitirme tezleri programına başvuru yapabilirler.

TÜBİTAK 2209-B Sanayi odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programıyla ilgili detaylı bilgi Uluslararası Ar-Ge Fon Programları

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destek Programları çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren şirket ve KOBİ’lerin uluslararası işbirlikleri kurarak yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmesi ve bu kapsamda üniversitelerle Ar-Ge işbirlikleri yapması hedeflenmektedir.

Uluslararası Ar-Ge Sanayi Destekleri, Ufuk 2020 Programı, EUREKA ve Eurostars programları temelinde şekillenen gibi kısa sürede ticarileşebilecek yenilikçi ve girşimci proje fikirlerini ürün ve sürece dönüştürecek Ar-Ge projelerini kapsamaktadır.

Ufuk 2020 KOBİ Destek Programı, EUREKA ve Eurostars Programlarıyla ilgili detaylı bilgi

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği ile ilgili Dokümanlar (II. Kademe) / University-Industry Collaboration Documents

Kamu Ar-Ge Destekleri Kitapçığı e
Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi Hakkında Kanun Hükmümde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun e
Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı (KÜSİ) 2015-2018 e
Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 e
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2015-2018 e
Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2015-2018 e
OECD Oslo Manual e
OECD Frascati Manual e
  1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Ar-Ge Danışmanlık Projelerimiz

İKÜ - Sanayi  Ar-Ge İşbirliği Projeleri

Proje İsimleri

Proje Ar-Ge Danışmanı

Projenin Yürütüldüğü Bölüm

Assessment of Low-Liquor Ratio Dyeing Machines with Efficient Washing Processes: A Value Stream Mapping Study Under the Scope of Green to Wear Project

Prof. Dr. Tülin Aktin

Endüstri Mühendisliği

 BTA Unlu Mamuller Pasta Üretim  Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş için maliyet muhasebe sistemi geliştirilmesi ve bu kapsamda ürün maliyetlendirme modeli oluşturulması

Doç. Dr. Rifat Gürcan Özdemir / Dr. Öğr. Üyesi Ethem Tarhan

Endüstri Mühendisliği

LCW Şirketinde  Yapı Bilgi Modelleme konusunda yenilikçi uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Türkyılmaz

Mimarlık

Tekeli-Sisa Şirketinde Yapı Bilgi Modelleme konusunda yenilikçi uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Türkyılmaz

Mimarlık

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık Araştırma Merkezi Şirketi'nde Yapı Bilgi Modelleme konusunda yenilikçi uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Türkyılmaz

Mimarlık

Bir Tekstil Boyama Tesisinde Yalın İsraf Analizi ve Maliyet Optimizasyonu Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gergin, Arş. Gör Doğan Aybars İlhan Endüstri Mühendisliği
Bir aile işletmesindeki iletişim problemlerinin danışmanlığı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem Tarhan, Arş. Gör. Uğurcan Dündar Endüstri Mühendisliği
  1. TÜBİTAK 2209- B Sanayide Bitirme Tezi Programı Projelerimiz

TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı  Projeleri

Proje İsimleri

Proje Yürütücüsü Öğrenciler

Proje Danışmanı

Projenin Yürütüldüğü Bölüm

Unilever Gıda Ürünlerinde Stok Yönetimi Optimizasyonu İçin Bir Karar Destek Sistemi

Aylin Yağman, Edanur Çankaya, Kübra Deligöz

Prof. Dr. Tülin Aktin

Endüstri Mühendisliği

UPS Türkiye’de Optimizasyon Tabanlı Network Tasarımı

Yaprak Dolgun, Aylin Baykan, Gözde Merve Demirci

Doç. Dr. Fadime Üney-Yüksektepe

Endüstri Mühendisliği

Hammaddelerin Gruplandırılması ve Depo Alanlarına Paylaştırılması için Sistematik Yaklaşım

Jiyan Cengiz, Burçak Erdoğan, Cansu Özdemir

Doç. Dr. Rifat Gürcan Özdemir

Endüstri Mühendisliği

Kuyumcular için koçan kesme islemini kolaylaştıran cihaz

Göktuğ Işıklar, Orhun Kaptıkaçtı, Tolga Cem Özkahveci

Dr. Öğr. Üyesi  Güray Gürkan

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Sıcaklık Ve Nem Haritalama Ölçümlerinde Kullanılabilecek Düşük Güçlü Algılayıcı ve Kayıt Modülünün Geliştirilmesi

Muhammed Hakkı Öner

Dr. Öğr. Üyesi Güray Gürkan

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

THY Teknik’in Stok Yönetim Sistemi İçin Analitik Bir Yaklaşım Simge Ünek, Derya Çöpürkaya, Belma Nüvit Karagöl, Kubilay Kodaz Prof. Dr. Tülin Aktin Endüstri Mühendisliği
Penti Firmasındaki Belirli Bir Kampanyaya Müşterilerin Geri Dönüşlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi Sevra Çiçekli, Merve Mutlu, Neslişah Aral Doç. Dr. Fadime Üney Yüksektepe Endüstri Mühendisliği
Otomotiv Sanayii’nde Yalın Üretim Teknikleri Uygulaması: Motor Montaj Hattı için Değer Akış Haritalama Ahmet Karakuş ve Can Akbaş Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Gergin Endüstri Mühendisliği